Modelwoning / Onderzoek

In samenwerking met Kenniscentrum Energie van de K.H.Kempen

Filmfragment ECOBUILD

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

Het E-peil 39 waarvan sprake in het filmpje,
werd ondertussen teruggebracht tot E-peil 9

Warmte-accumulerende vloeren

opbouwschema testopstelling voorbeeldopstelling in toonzaal
Om het energieverbruik voor de verwarming zo laag mogelijk te houden,
wensten we deze modelwoning zoveel mogelijk door rechtstreekse zonne-
inval te verwarmen.
Bijkomend wensten we deze gratis warmte ook te kunnen opslaan of te accumuleren. Om deze doelstelling te kunnen bereiken, hebben we samen met
het Kenniscentrum Energie van de K.H.Kempen onderzoek gedaan naar een vloersamenstelling met een optimale warmte-accumulatie.

Temperatuur- en energiemonitoring

elektriciteitskast schematisch weergegeven warmtepomp
Om het energieverbruik te kennen en vervolgens te optimaliseren,
heeft het Kenniscentrum Energie van de K.H.Kempen een temperatuur- en
energiemonitoring uitgebouwd in deze modelwoning. Talrijke sensoren
voeren continue metingen uit. Deze sensoren bevinden zich
zowel in de vloeren, als in de diverse woonruimten. Tevens zijn op
de technische installaties zoals de warmtepomp en de ventilatie
een aantal temperatuur- en energiemetingen aangebracht. Al deze
metingen zijn gecentraliseerd via een monitoringsprogramma en
kunnen tevens online opgevolgd worden via de projectwebsite:
http://structabo.dyndns.org:8080/structabo.html